Live Chat Mediums & Paragnosten

Hoe werken paranormale consulenten?

Alles dat moet worden beheerst, moet eerst worden geleerd. Terwijl we tijdens ons leven allerlei dingen leren en ervaringen opdoen, komen we ook onze talenten tegen. De een is muzikaal, de ander is erg goed in informatica, in het verzorgen van anderen of heeft een technische aanleg.

Er is ook een groep mensen die ontdekt, dat de eigen intuïtie net zo kan worden ontwikkeld als elke andere menselijke vaardigheid. Net als bij nagenoeg alles het geval is, heeft ook het ontwikkelen van de intuïtie, begeleiding en scholing nodig. In combinatie met de aanleg of het talent -ook wel gave genoemd- kan iemand leren wat er allemaal mogelijk is, als dit deel van een mens zich verder ontwikkeld.

De een zal merken, dat er een gave is om beelden te zien en dat deze beelden door veel oefening, waarheidsgetrouwe afspiegelingen kunnen zijn van bijvoorbeeld toekomstige gebeurtenissen of relationele ontwikkelingen. Als dit dit in dienst gaat staan van de eigen persoonlijke ontwikkeling en anderen, dan noemen we dat een helderziende .

Weer een ander, merkt dat er van binnen een natuurlijke focus plaats vindt op het hiernamaals en alles dat daarmee te maken heeft. Dat kan een liefdevolle passie worden die ervoor wordt gebruikt om bijvoorbeeld mensen tijdens een rouwproces verder te helpen. Zo'n consulent noemen we een medium.

Een medium zal echter ook veel andere dingen kunnen en beperkt zich slechts zelden tot het hebben van contact met overleden dierbaren. Er zijn wellicht vragen die onbeantwoord zijn gebleven of een paar woorden die nog gezegd hadden willen worden.

Hoewel we verschillende benamingen gebruiken en er ook verschillende manieren van werken aan verbinden, werken mediums, paragnosten en helderzienden ongeveer op dezelfde manier en voor hetzelfde doel.

De naam paragnost wordt vaak verbonden met iemand die kan zien waar verloren voorwerpen zich bevinden of waar iets heeft plaats gevonden dat bijvoorbeeld het daglicht niet kan verdragen. Omdat alle paranormale waarnemingen voortkomen uit het intuïtief gebied, zullen de meeste paragnosten zich niet hoeven te beperken tot het voornoemde.

Iedereen kan de eigen intuïtie en de eigen unieke gaven ontwikkelingen. Er is wel wil, passie, doorzettingsvermogen en speciale scholing voor nodig. Tijdens die scholing wordt meestal wel duidelijk wat iemands persoonlijke talenten zijn. Dat betekent niet dat er ook publiekelijk iets mee moet worden gedaan. Er zijn veel mensen die hun eigen intuïtie zijn gaan ontwikkelen met maar één hoofddoel: de eigen persoonlijke ontwikkeling, ook wel spirituele ontwikkeling genoemd.

© 2018 Horoscoop Orakel