Alle Tarotleggingen op een rij

Alle Orakels en Tarotleggingen zijn bedoeld als aanwijzing. Deze kunnen je helpen om een andere of betere richting voor jezelf te bepalen. Neem bij belangrijke levensvragen contact op met een medium, helderziende of paragnost

NIEUW: Rad van Fortuin

NIEUW: Totemdier Dagkaart

Tarot Dagkaarten

Eenvoudige Tarotleggingen

Uitgebreide Tarotleggingen

Tarot Dagkaarten

Tarot Dagkaart - Trek jouw gratis Tarot dagkaart en zie wat jou vandaag te wachten staat.
Planetaire Dagkaart - Welke planeet beinvloedt jou vandaag het meest?
Aquarel Dagkaart - Tarotdagkaart met unieke afbeeldingen van Andreas Schröter.
Dagkaart van Marseille - Laat je dagelijks inspireren door een tarot Dagkaart van Marseille.
Lenormand Dagkaart - Trek een Lenormand Dagkaart om te zien welk thema er vandaag is.
Mystieke Deuren - Open de deuren van de Lenormand's waarzegkamer.
Totemdier Dagkaart - Welk totemdier wandelt, zwemt of vliegt vandaag met je mee?

Eenvoudige Tarot Leggingen

Toekomst Legging - Madame Lenormand kijkt voor jou in de toekomst!
Tarot Toekomst Legging - Wil je weten hoe een situatie zich ontwikkelt? Doe deze legging!
Bereik jouw doel - Heb je een doel voor ogen? Dit orakel helpt je op de juiste weg!
Tendens Tarotlegging - Wat is jouw huidige tendens? Doe deze verhelderende kaartlegging!
Tarot Balans Legging - Benieuwd of denken en voelen bij jou in evenwicht is?
Relatie Tarotlegging - Ben je bereid om bewust te durven kijken naar elkaar...?
Rad van Fortuin - Draai aan het Rad van Fortuin en ontdek welk geluk klaar ligt!

Uitgebreide Tarot Leggingen

Toverspreuk Zigeuner - Een magische legging met waardevolle inzichten over jezelf!
Raadsel van de Magiër - Onthul het Raadsel van de Magiër en ontdek daardoor je Ware Zelf.
Mysterie van de Heremiet - Ben je benieuwd naarhet Mysterie van jouw Toekomst?
Geheim van de Dwaas - De Dwaas brengt je met zijn geheimen dichter bij jezelf!
Tarot Antwoord Orakel - Een Kring van Tarot Wijzen geeft antwoord op je vragen.

Wist je dat...


Special: Tarot Psychologie


Volgens Carl Gustav Jung zijn er 12 fundamentele archetypen die symbool staan voor wat ons als mens motiveert.
Deze archetypen kunnen in 3 subgroepen worden onderverdeeld:
>De archetypes van het ego
>De archetypen van de ziel
>De archetypen van het zelf
In de Tarot zien we ook de verschillende fasen van het leven :
>Het individu vanaf de geboorte (het ego)
>Het pad naar begrip (de ziel) en
>Het begrijpen van "wat is" (verheffing).

De archetypen en hun corresponderende Tarotkaarten zijn:

1. De archetypen van het ego

archetype de dwaas Archetype van de Onschuld

Dit archetype komt overeen met de Dwaas. Dit is een onschuldige man die zich laat leiden door zijn intuïtie. Hij is als een ster die toegang biedt tot het idyllische en zuivere. Zijn doel is om gelukkig te zijn. Zijn angst is om gestraft te worden voor iets dat hij onbewust deed. Zijn strategie is om zich te laten leiden door en vanuit een diepere bron. Hij is een romantische levensgenieter, een dromer, een naïeveling.

archetype gerechtigheid Archetype van Evenwicht

Dit archetype komt overeen met Gerechtigheid. Hij geeft er de voorkeur aan om niets te veranderen aan wat hem bekend is, terwijl hij zoekt naar het evenwicht in alles.
Het doel is: gelijkheid voor iedereen in een gevestigde orde, waar iedereen tot een groep moet behoren.
De angsten zijn: alleen zijn en afgezonderd zijn van de wereld of de samenleving.
De strategie is om deugden, waarden en normen in stand te houden en verder te ontwikkelen.
Hij is een niet-ambitieus realistisch persoon. Tegelijkertijd is hij meelevend, de goede vader van een gezin en de goede burger.

Archetype van de Held

Dit archetype komt overeen met de Zegewagen. Deze staat voor macht, ambitie en verovering.
Het doel: waar een wil is, is een weg en daaruit volgt actie. De Zegewagen bevestigt zijn bestaan door middel van moedige daden.
Hij gebruikt en toont zijn vaardigheden om de wereld te testen.
Zijn angsten zijn: zwakte en kwetsbaarheid.
Zijn strategie is om zo sterk mogelijk te zijn. Hij is een dapper persoon, de krijger, de superheld, de soldaat, de winnaar.

archetype de ster Archetype van de Gever

Dit archetype komt overeen met de Ster. Hij representeert de gave om zichzelf te zijn door liefde.
Zijn doel: je naaste liefhebben zoals je jezelf liefhebt, anderen beschermen, liefhebben en helpen.
De angsten zijn egoïsme, lelijkheid, ondankbaarheid.
Zijn strategie bestaat erin, dingen voor anderen te doen.
Zijn zwakheden: makkelijk uitgebuit worden en martelaar worden.
Hij is een persoon vol mededogen, vrijgevigheid en altruïsme.
Hij is een ouder, degene die helpt, degene die geeft.

2. De archetypen van de ziel

archetype kracht Archetype van de Ontdekker

Dit archetype komt overeen met Kracht , de overvloedige energie die de wereld "verovert".
Het doel: Niets houdt me tegen, de vrijheid om te ontdekken wie je werkelijk bent door het verkennen van de wereld, het ervaren van de wereld, het authentiek worden, het hebben van een vol en vervullend leven.
Zijn angst is: blijven hangen in dezelfde dingen en leegte.
Zijn strategie is om te reizen, op zoek gaan naar het ervaren van nieuwe dingen en het ontsnappen aan verveling.
Zijn zwakte: een doelloze mysticus zijn (kluizenaar worden).
Hij is een persoon vol talent, autonomie, ambitie, diep geworteld in onderzoek, hij is een zwerver, een bedevaartganger.

archetype de dood Archetype van de Rebel

Dit archetype komt overeen met de Dood . Je moet dingen ter sprake stellen, opnieuw beginnen, fris beginnen.
Het doel: Tegen de regels en wetten ingaan om ze te overtreden.
Belangrijk zijn wraak en revolutie. Het is noodzakelijk om dat wat niet werkt, te overwinnen.
Zijn angsten zijn: ondoeltreffend zijn, geen macht meer hebben (de Gehangene worden).
Zijn zwakheid is: vervallen in de criminaliteit.
Hij is iemand die op zoek is naar radicale vrijheid, de revolutionair, de wilde man, de beeldenstormer.
Als deze energieën worden getransformeerd(bewustzijn) ten gunste van het zelf en de ander, vindt er een transitie plaats naar de Ster en de Zon.

archetype zon Archetype van Liefde

Dit archetype komt overeen met de Geliefden en de Zon. Het liefdespaar en de liefde in de uitdrukking van Eenheid.
Het doel: Jij bent de enige voor mij, een relatie hebben met de mensen die je liefhebt, omringd zijn door mensen die je liefhebt.
De angsten zijn: alleen zijn, afgewezen worden en niet meer geliefd zijn.
De strategie is: emotioneel en fysiek wenselijk te zijn.
Zwakke punten: anderen teveel willen behagen met het risico de eigen identiteit te verliezen.
De kaart vertegenwoordigt: een persoon vol passie, dankbaarheid, waardering, partner, vriend, intiem, enthousiast, sensueel, echtgenoot.

Archetype van de Schepper

Dit archetype komt overeen met de Magiër. Hij is degene die schept en ontdekt en degene die alle instrumenten in handen heeft om zijn leven te creëren.
Het doel: Wat je je kunt voorstellen, kun je doen. Creëer dingen die na verloop van tijd waarde hebben. Laat een erfenis na en realiseer je visies.
Zijn angsten: een middelmatig of niet onecht visioen hebben.
Zijn strategie is het ontwikkelen van controle over het leven en vaardigheden op een artistieke en creatieve manier.
Zijn zwakheden zijn: perfectionisme (zo statisch worden als Gerechtigheid) en slechte oplossingen bedenken (er niet in slagen vooruit te komen, zoals de vicieuze cirkel van het Rad van Fortuin)
Hij is een persoon vol creativiteit, verbeelding, de uitvinder, de vernieuwer, de muzikant, de schrijver, de dromer.

3. De archetypen van het Zelf

archetype duivel Archetype van de Gek

Dit archetype komt overeen met de Duivel . Hij voelt en volgt zijn impulsen en het leven dringt diep in hem door. Laat je instincten en de natuur los.
Zijn doel: We leven slechts één keer, leef het moment met alles wat het meest intens is. Leef ten volle en verlicht de wereld met je vuur.
Angsten: verveling en saaiheid.
Zijn strategie bestaat uit spelen, grappig zijn en het leven ten volle beleven.
Zijn zwakheden zijn: frivoliteit, tijdverspilling en materialiteit.
Het is een persoon vol leven en vreugde.

archetype hierophant Archetype van de Wijze man

Dit archetype komt overeen met de Hierophant. Hij is degene die zijn kennis kent door het te ervaren.
Zijn doel: Alleen waarheid bevrijdt je, vindt de waarheid met behulp van je intelligentie en analytische vaardigheden om de wereld te begrijpen.
Zijn angsten: bedrogen worden en in onwetendheid vallen.
Zijn strategie is: zoeken naar informatie en kennis, zelfreflectie (de kluizenaar) en het begrijpen van processen.
Zijn zwakheden zijn: perfectionisme, verstrikt raken in de analyse van details (de kluizenaar) en nooit in actie komen (de Gehangene).
Hij is een persoon vol wijsheid en intelligentie. hij is de expert, denker en filosoof.

archetype magier Archetype van de Magiër

Dit archetype komt overeen met de Magiër : "Ik laat dingen verschijnen".
Zijn doel: de fundamentele wetten van het universum begrijpen, dromen waarmaken.
Zijn angsten: onverwachte en negatieve gevolgen.
Zijn strategie is het ontwikkelen van een visie en deze visie daadwerkelijk leven.
Zijn zwakheid is: manipulatie.
Hij is iemand met een charismatisch karakter, iemand die win-win oplossingen weet te vinden, een visionair, de uitvinder.

archetype keizer Archetype van de Dominante

Dit archetype komt overeen met de Keizer. Ik ken mijn macht en mijn kracht en ik handel dienovereenkomstig.
Zijn doel: Macht is het enige dat telt, je moet alles in de hand hebben, een gezin stichten, een welvarende en succesvolle gemeenschap stichten.
Zijn strategie is om zijn macht en leiderschap uit te oefenen.
Zijn angsten: chaos, onttroond zijn.
Zijn zwakheden: autoritair zijn, niet kunnen delegeren.
Hij is de leider, de baas, de koning.

© 2018 Horoscoop Orakel