Aquarel Tarot Dagkaart - Hoe is je dag?

Dezelfde kaarten met een uniek uiterlijk!

Deze unieke aquarel afbeeldingen zijn geschilderd door Andreas Schröter.
De afbeeldingen zijn door hem nageschilderd en hebben een zacht doch krachtige uitstraling door de unieke manier waarop deze kaarten zijn uitgebeeld.We wensen je veel plezier met deze mooie gratis tarot dagkaart legging!

Random Ram

Deze Aquarel Tarot Dagkaart is bedoeld als aanwijzing. Deze kan je helpen om een andere of betere richting voor jezelf te bepalen. Neem bij belangrijke levensvragen contact op met een helderziende,paragnost of live medium

Wist je dat......

Tarot van de veertiende eeuw

De Tarot is een prentenboek waarvan de oorsprong niet is te achterhalen. De oudste en meest bekende spellen komen uit het 15e eeuwse Italië. Het zijn bijzondere kaarten, waarvan sommige zijn terug te vinden in de Tarot de Marseille . Deze Franse Tarot diende als basis voor elke latere Tarot. De eerste kaarten in West Europa, zijn terug te voeren naar de 14e eeuw. De beroemde Franse Tarotspellen tonen veel personages uit de late Middeleeuwen.

Egyptische Tarot

Hoewel het waarschijnlijk is dat de Tarot vanaf het begin voor waarzeggerij werd gebruikt, werden de kaarten tot het einde van de 18e eeuw vooral beschouwd als een eenvoudig kaartspel of spel waarmee geld te verdienen was. In 1781 publiceerde Antoine Court de Gébelin -een Parijse geestelijke die deel uitmaakte van de nog prille vrijmetselarij- een boek over de Tarot. Hij schreef, dat de kaarten uit de grote arcana beeltenissen waren van een geheim boek uit het oude Egypte: het Boek van de Thoth. Inderdaad kunnen de kaarten Gerechtigheid, de Hogepriester en de Sphinx met enige achtergrondkennis en intuïtie worden herkend. De sfeer van deze tijd werd gekenmerkt door een grote fascinatie voor alles dat met het occulte te maken had. Maar ook de archeologie was in opkomst en bracht veel Egyptische mysteriën aan het lichtIn deze tijd van nieuwe ontdekkingen en uitvindingen, kwam de Tarot uit de schaduw tevoorschijn.

Egypte als bakermat van de Tarot

Na de dood van Gébelin in 1784, nam een Parijse pruikenmaker de fakkel over onder het pseudoniem Etteilla. Hij is de schepper van een Tarot die zijn naam draagt (Etteilla Tarot) en hij beweerde oude Egyptische beelden te reproduceren. Zijn Tarot werd zeer populair en zorgt tot aan de dag van vandaag voor een groeiende bekendheid van de Egyptische Tarot. Alfonse Louis Constant, de beroemde occultist die bekend was als Eliphas Levi, nam het vervolgens over. Geboren in Parijs in 1810 werd hij in zijn latere leven lid van de rozenkruisers. Hij was de eerste auteur die een parallel trok tussen de 22 grote arcana's en de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Ook hier moeten we deze "ontdekking" in perspectief plaatsen, want hoewel we duidelijk kunnen zien dat er overeenkomsten zijn, is het onmogelijk om alle mysteries duidelijk te laten samenvallen met hun Hebreeuwse equivalent. In 1889 publiceerde Oswald Wirth, een Zwitserse occultist en discipel van de markies Stanislas de Guaita, zijn eigen Tarot. Deze stond zeer dicht bij de Italiaanse en Franse Tarot, met enkele Egyptische toespelingen en een duidelijk Hebreeuwse referentie. Datzelfde jaar verscheen de kabalistische Tarot, gemaakt onder het pseudoniem van Gérard Encausse. In 1909 werd deze gevolgd door een Goddelijke Tarot, met achtenzeventig op de Egyptische oudheid geïnspireerde kaarten. Door de eeuwen heen hebben ook gewone speelkaarten als voorspellend of raadgevend kaartspel gegolden. In het bijzonder waren het de zigeuners, die van deze kaarten gebruik maakten om toekomstvoorspellingen en relatievoorspellingen te doen.

Tarot toegankelijkheid

In de vroege 19e eeuw schreef Mac Gregor Mathers, stichter van de Hermetische orde van de Golden Dawn, in Engeland een boek over tarotkaarten . Tot dze Orde behoorden ook Aleister Crowley, Arthur Edward Waite en de Ierse dichter William Butler Yeats. De Gouden Dageraad ligt aan de basis van een beweging die de begrippen Kabbala, Astrologie en Egyptische Tarot fuseert. Als lid van de Golden Dawn, creëerde Arthur E. Waite een Tarot die weer meer op de Franse modellen was gebaseerd: de Rider-Waite Tarot. De kleine Arcana werd nu voor het eerst voor iedereen toegankelijk gemaakt. Het werd het zogenaamde Angelsaksische model, dat vandaag de dag nog steeds populair is. Terwijl de occultistenbeweging zich in de Verenigde Staten vestigde, publiceerde Crowley aldaar zijn eigen Tarot: The Book of Thoth. Beide modellen zouden toekomstige generaties van de nieuwe wereld gaan inspireren.

Teveel overvloed

Tot op de dag van vandaag komen velen tot de conclusie dat de Tarot naar believen kan worden gemaakt, met alle gevolgen van dien. Daardoor verliest zij niet alleen veel aan symbolische waarde en archetypische betekenis, maar ook aan achterliggende esoterische kennis. Tegenwoordig komen we een overvloed aan de meest grillige tarot kaarten tegen: Keltische kaarten, indianenkaarten, heksenkaarten, liefdeskaarten, engelenkaarten, psychologische tarotkaarten, feeënkaarten, astrologische kaarten en nog vele andere tarot orakels. Enkele van deze kaartendecks zijn zeker de moeite waard, maar men moet het kaf van het koren weten te scheiden. Echte tarotkaarten kenmerken zich door het universele en archetypische karakter. Het is informatie die op buitenzintuiglijke wijze is verkregen en is doorgegeven door mensen met een hoger bewustzijnsniveau.

Tarotleggingen van Horoscoop Orakel

Deze tarotpagina is slechts één van de vele tarot pagina's die je bij Horoscoop Orakel kunt vinden. Er zijn tarotreadings waarbij slechts één kaart kan worden getrokken (zoals tarot dagkaarten) je komt tarot kaartleggingen tegen, waarbij je drie tot wel acht kaarten kunt trekken. De tarot-antwoorden die je op een veelheid aan vragen kunt krijgen, zijn -zeker bij de meer uitgebreide tarot readings- veelomvattend en richtinggevend. Maar misschien wil je toch het liefst een live tarot consult. Je krijgt dan natuurlijk veel meer diepgaande informatie over de kaarten en de voor jou geldende persoonlijke betekenis. Het is allemaal mogelijk bij Horoscoop Orakel. Ga daarvoor naar de pagina live-mediums en kies een gespecialiseerde consulent.

© 2018 Horoscoop Orakel