Disclaimer

Horoscoop Orakel is onderdeel van IM-Advies, kvk: 12068248

IM Advies kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vermeende gevolgen van het gebruiken van aangeboden kaartleggingen, orakels, horoscopen en telefonische diensten op de website www.horoscooporakel.nl

1.COPYRIGHT ┬ę 2018 Horoscoop Orakel.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, mechanisch, elektronisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Horoscoop Orakel. Voor informatie, adres: Gratis horoscoop Tarot, Palmstraat 31, 6101 KM Echt/Nederland

2. Beperking van Aansprakelijkheid
Onder geen beding zullen Horoscoop Orakel, partners, leveranciers en licentiehouders aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, indirecte, speciale of exemplaire schade of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met uw toegang tot en gebruik van de website Horoscoop Orakel, ongeacht of vermeende schade voorzienbaar was en ongeacht of Horoscoop Orakel vooraf op de hoogte zou kunnen zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

3. Wettelijke Vrijwaring
De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de gebruiker die de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor het gebruik ervan. Hoewel wij alle voorzorgen hebben genomen om te verhinderen dat de inhoud van deze site niet actueel en niet accuraat is, kunnen fouten optreden. De informatie op deze website is algemeen van aard en moet niet worden beschouwd als raadpleging of professioneel advies. In alle gevallen moet u contact opnemen met professionele adviseurs in uw specifieke feitelijke situatie voor advies over specifieke onderwerpen alvorens persoonlijke besluiten te nemen. Horoscoop Tarot aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van deze site. De informatie op deze website wordt geleverd op een "zoals-het-is"-basis, zonder garanties van volledigheid en nauwkeurigheid.

Alle Orakels en Tarotleggingen zijn bedoeld als aanwijzing. Zij kunnen je helpen om een andere of betere richting voor jezelf te bepalen. Neem bij belangrijke levensvragen contact op met een medium, helderziende of paragnost