Heksen Magie Orakel

De symbolen die worden gebruikt bij rituelen zijn erg krachtig. Deze symbolen helpen je om jezelf beter te leren kennen en om in het leven te staan met meer positiviteit en kracht.

Wil je ook weten welke Heksen Magie er vandaag op jouw pad komt? Doe dit Heksen Orakel en laat je verwonderen door nieuwe inzichten over jezelf en jouw leven.

Dit Heksen Magie Orakel is bedoeld als aanwijzing. Deze kan je helpen om een andere of betere richting voor jezelf te bepalen. Neem bij belangrijke levensvragen contact op met een medium, helderziende of paragnost

Jouw magische Heksen Kaart:

Random Image

Wist je dat...?


Waar komt het Sjamanisme vandaan?

Je zou het Sjamanisme als een vorm van Heksenmagie kunnen zien. Het woord 'Sjamaan' komt uit Oost-Siberië waar het Sjamanisme ooit wijdverbreid was en als stroming zijn oorsprong vindt. De vertaling van de oorspronkelijke term verwijst naar vuur maken en verbranden. In de Evenki taal, de Tungus taal van Binnen-Mongolië, betekent het woord "sjamaan" "springen, dansen, roeren, ageren". In het Sjamanisme maakt de mens deel uit van een geheel, waarin alles met elkaar verbonden is. De rol van de sjamaan bestaat eruit om het evenwicht te bewaren tussen de mens en de wereld waarin hij zich ontwikkelt. Centraal hierin staan belangrijke waarden als respect, evenwicht en harmonie. In de sjamanistische visie zijn er verschillende werelden; de werelden die zichtbaar en waarneembaar zijn dankzij onze vijf zintuigen en het onzichtbare. Net als bij de magie van heksen, ontsnapt deze laatste wereld aan de rationele en intellectuele visie van de westerse samenlevingen en wordt ook de geestenwereld genoemd.

Het zichtbare en het onzichtbare verbinden

Om toegang te krijgen tot deze wereld van het onzichtbare, bereikt de sjamaan een staat van gewijzigd bewustzijn. Door middel van extase, wat "verder gaan" betekent, manifesteert zich het sjamanistische bewustzijn. Het stelt de sjamaan in staat de grenzen van het rationele bewustzijn te overschrijden en "voorbij zichzelf" te gaan. Zo sluit hij zich aan bij de onzichtbare wereld van de kennis. De begrippen uitwisseling en delen staan centraal in het sjamanistische denken. De staat van extase wordt bereikt door verschillende praktijken zoals dansen, zingen, drummen en het consumeren van hallucinogene planten. De sjamaan is niet alleen een genezer, hij is ook bezig met het regelen van klimatologische en ecologische rampen. In het algemeen voelt de sjamaan zich verantwoordelijk voor de hele gemeenschap en handelt in overeenstemming hiermee.

Medium tussen twee werelden

Ook rituelen staan centraal in de sjamanistische praktijk. Zo zuivert en geneest de sjamaan de leden van de gemeenschap en de plaatsen waar de gemeenschap woont. De zweethut en de zoektocht naar inzicht zijn doorgangsrituelen die je in staat stellen om bij jezelf te zijn, je te bevrijden en schoon te maken wat niet langer nodig is. De sjamaan streeft naar een echte verbinding met zichzelf. Sjamanen zien de werkelijkheid op een heel andere manier als de meeste mensen. Terwijl de meesten de wereld en zichzelf rationaliseren, benadert de sjamaan alles met zijn gevoel en intuïtie. Ze evolueren door de wereld met hun zintuigen waar te nemen in plaats van rationeel te denken. Een sjamaan zoekt naar de eenheid in een wereld van dualiteit. Hij combineert de verschillende rollen van coach, dokter, priester, wijsgeer... met als uiteindelijke doel om een intermediair te zijn tussen de verschillende werelden. Op die manier bewaakt hij of zij het natuurlijk evenwicht. De opkomst van sjamanistische praktijken zou kunnen worden gezien als een terugkeer naar de bron die zelfontdekking, zelfkennis en universele kennis mogelijk maakt.