Rad van Fortuin

Geef een draai aan het Tarot Rad van Fortuin en ontdek welk geluk jou te wachten staat op het gebied van liefde, werk of bewustzijn! De Magiër is de centrale figuur in dit Orakel van alle tijden. Op het moment dat je op het Rad van Fortuin klikt, laat de Magiër jouw gelukskaart zien en beschrijft hij wat het voor jou betekent. Veel geluk!

Het Rad van Fortuin is bedoeld als aanwijzing. Deze kan je helpen om een andere of betere richting voor jezelf te bepalen. Neem bij belangrijke levensvragen contact op met een medium, helderziende of paragnost

Chat Mediums

Random Image

Een kijkje in de toekomst met het Rad van Fortuin!

Op deze pagina kun je te weten komen wat het Rad van Fortuin jou te zeggen heeft. Zoals bij alle Orakels het geval is, is het Rad van Fortuin geheel gratis. Het Rad geeft via de Magiër inzichten over de toekomst op het gebied van de liefde, werk of bewustzijn. Het Rad van Fortuin op deze pagina is een "Gelukswiel". Dat betekent dat de voorspellingen zijn gebaseerd op situaties waarin de gebruiker zélf positief in het leven staat. We kunnen immers niet verwachten dat we een overvloed aan geluk zullen ontvangen, indien we zélf niet in persoonlijk geluk geloven of als onze gedachten en gevoelens ons geluk blokkeren. Kunnen tarotkaarten iets over de toekomst aangeven? Terwijl het zeker mogelijk is moet het toch een beetje worden genuanceerd. Tarotkaarten kunnen aangeven welke mogelijkheden waarschijnlijk zijn. Geen enkel Orakel kan absolute voorspellingen doen, omdat er teveel invloeden zijn die de toekomst bepalen. Toch worden Orakels en kaarten veel gebruikt om voorspellingen te doen en vaak zijn de resultaten verbluffend raak. Dat komt omdat we te maken hebben met archetypische krachten die overal in het universum aanwezig zijn. Ook als je vragen hebt over de liefde , over een relatie , over je werk, financiën of je toekomst, kan een Tarotkaart of Tarotlegging veel verhelderen. Wil je een gedetailleerde en professionele Tarot reading? Bel dan een van de ervaren live mediums, paragnosten en helderzienden .

Wist je dat......

Rad van Fortuin in de Tarot

Zowel de naam als de illustratie van het Rad van Fortuin zijn mysterieus en raadselachtig. Het Rad van Fortuin kan gemengde gevoelens naar voren brengen, omdat het een beeld is dat zowel onzekerheid als hoop kan oproepen. Het Rad van Fortuin kondigt het onvermijdelijke aan. Het mysterieuze aspect vinden we in het onafhankelijke en neutrale karakter. Het Rad kent geen op zichzelf staande waarde, is niet uit op resultaat en is eigenlijk heel onpersoonlijk. In numerieke volgorde is het Rad van Fortuin de tiende kaart van de Grote Arcana. Het getal 10 heeft 1 als numerologisch getal (10 = 1 + 0 = 1). De 10 opent en start een nieuwe evolutiecyclus. Elke volgende cyclus vindt plaats op een ander en subtieler niveau dan het voorgaande. De getallen 7 en 10 zijn nauw met elkaar verbonden. Beide getallen geven het einde van een proces aan en het begin van een ander of navolgend proces. 10 is een getal dat een totaliteit in beweging symboliseert.

Rad van Fortuin symboliek

De naam van deze kaart bestaat uit twee termen: Rad en Fortuin. Een rad of wiel symboliseert het verloop van de tijd die in cirkels plaatsvindt. In de praktijk is het wiel een menselijke uitvinding en het symboliseert dan ook creatieve intelligentie en vindingrijkheid. Eigenlijk is de hele Tarot zelf een "rota", een wiel! Het mysterieuze van het Rad van Fortuin ligt in het voorspellende karakter, waarbij gebeurtenissen waarschijnlijk een nieuwe wending zullen nemen. In het Rad is Geluk synoniem aan Voorzienigheid, Toeval en Lot. De Voorzienigheid verbindt ons met een Goddelijke dimensie of een dimensie die hoger ligt dan het menselijk begrip. Het Wiel vertegenwoordigt in zekere zin ook het melkwegstelsel met de zon in het midden. Dit Groot Kosmisch Wiel illustreert dus ook de omgang van de 12 sterrenbeelden, de 12 tekens van de dierenriem.

Rad van Fortuin allegorie

Met fortuin kunnen we ook materiële rijkdom bedoelen. Een Rad van Fortuin is een allegorisch begrip dat de ontvouwing van gebeurtenissen uitdrukt. Gebeurtenissen die leiden tot geluk of ongeluk, overvloed of verwoesting, geluk of ongeluk, plezier of droefheid enz. Het is ook de uitdrukking van het noodlot. Het geeft omstandigheden aan, die alleen aangepast kunnen worden door in te spelen op wat er gebeurt. Er is geen andere keuze mogelijk dan het te laten gebeuren en zich aan te passen, of te strijden tegen de gebeurtenissen die zich voordoen.

Vreemde wezens

We zien drie dier-achtige wezens op het wiel. Twee van deze vreemde wezens zijn in het Rad verstrengeld geraakt. Het derde wezen lijkt stil en trots te rusten op een bakje dat onlogisch bovenop het wiel is geplaatst. Onlogisch, omdat dit bakje bij de geringste beweging van het wiel zal kantelen en vallen. Het derde wezen bevindt zich in het midden van het beeld en in de hoogte. Hij zit niet vast in het wiel. Hij zit op het tafelblad, dat op onwaarschijnlijke wijze op het wiel zit. Het Rad van Fortuin vertegenwoordigt dus de ups en downs van het leven, momenten van geluk en momenten van lijden, genoegens en frustrerende frustraties, tijden van activiteit en inactiviteit, enz.

© 2018 Horoscoop Orakel